Duyurular

  • 31 OCAK, 2014 CUMA

Türkiye Bir Kavşakta Yer Alıyor ve Dünya Türkiye’yi Merak Ediyor

öylesine büyük bir tarihsel kavşağın ortasındayız ki bütün dünyaya bunu anlatmamız bile tek başına bir strateji olarak önümüze geliyor.

Biz Orhun Anıtları’nın başladığı hikayenin bu coğrafyadaki devam ettiricileriyiz, mirasçılarıyız. Biz Bosna’daki Mostar Köprüsü’nde ruhunu ve maneviyatını koymuş bir neslin çocuklarıyız. Biz Mali’deki Timbuktu yazma eserler kütüphanesinin müelliflerinden bir tanesiyiz. Biz Kut’ül Amare’den Mezopotamya’ya kadar büyük bir kültürün mirasçılarıyız.