Duyurular

  • 03 ŞUBAT, 2014 PAZARTESI

Mirasımızı korumak sadece kültürel bir hassasiyet değil bizim için temel bir siyasal eylemdir.

Kültürel mirasımızı sadece geçmişe ait bir mesele olarak görmemeliyiz. Kültürel mirasa sahip çıkmak bugünümüz ve geleceğimiz için bir tercih değil zorunluluktur. 

Kültürel mirasımızı sadece geçmişe ait bir mesele olarak görmemeliyiz. Kültürel mirasa sahip çıkmak bugünümüz ve geleceğimiz için bir tercih değil zorunluluktur. Kültürel mirası donuk ve cansız bir olgu olarak değil, canlı, devingen ve dinamik bir mesele olarak görmeliyiz. Kültürel mirası koruma irademiz sürekli gelişen bir eylem olarak varolacaktır. Mirasımızı korumak sadece kültürel bir hassasiyet değil bizim için temel bir siyasal eylemdir